تعرفه شماره اختصاصی

تینا اس ام اس

logo لطفا منتظر بمانید...
ثبت نام
پنجشنبه 6 اردیبهشت 1403 18:18:25

تعرفه شماره اختصاصی

تعرفه شماره اختصاصی

نمونه شماره تعداد ارقام قیمت (تومان)
021xxxxxxxx 11 130,000
2000xxxx 8 12,650,000
2000xxxxx 9 690,000
2000xxxxxx 10 368,000
2000xxxxxxx 11 230,000
2000xxxxxxxx 12 185,000
3000XXXXXX 10 110,000
3000XXXXXXXX 12 85,000
3000XXXXXXXXXX 14 41,000
50001XXXX 9 785,000
50001XXXXX 10 555,000
50001XXXXXX 11 300,000
50001XXXXXXX 12 150,000
50001XXXXXXXX 13 85,000
50001XXXXXXXXX 14 رایگان
1000xxxx 8 2,900,000
10000xxxx 9 880,000
1000xxxxxx 10 600,000
10000xxxxxx 11 300,000
10000xxxxxxx 12 200,000
10000xxxxxxxx 13 100,000
100000xxxxxxxx 14 55,000