تعرفه شماره اختصاصی

نمونه شماره تعداد ارقام قیمت(تومان)
021xxxxxxxx 11 80,000
2000xxxx 8 1,220,000
2000xxxxx 9 640,000
2000xxxxxx 10 345,000
2000xxxxxxx 11 230,000
2000xxxxxxxx 12 175,000
3000XXXXXX 10 84,000
3000XXXXXXXX 12 70,000
3000XXXXXXXXXX 14 15,000
50001XXXX 9 85,000
50001XXXXX 10 60,000
50001XXXXXX 11 42,000
50001XXXXXXX 12 25,000
50001XXXXXXXX 13 13,000
50001XXXXXXXXX 14 5,000
1000xxxx 8 285,000
10000xxxx 9 195,000
1000xxxxxx 10 150,000
10000xxxxxx 11 115,000
10000xxxxxxx 12 60,000
10000xxxxxxxx 13 35,000
100000xxxxxxxx 14 13,000
به کانال رسمی تینا اس ام اس در تلگرام بپیوندید!
کانال تلگرام تینا اس ام اس